อำเภอ และ
สำนักงานสวัสดิการสังคม

การเดินทางในเขตเมืองหลวง


การติตต่อทำธุรกิจต่างๆ

กลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน

กิจกรรมกลุ่มเพื่อนช่วยเพื่อน
ทุกวันอังคาร เวลา 14-16
ยินดีต้อนรับคะ

งานสะพาน

สะพานเป็นงานส่วนหนึ่งของPRO-TUKIPISTE (โปร-ตุกิปิสเต) เพื่อช่วยเหลือฟรี สำหรับคนไทยที่ทำงานร้านนวด ให้บริการแนะนำด้านสังคม และพยาบาล งานของสะพานช่วยเหลือและช่วยหาคำตอบสำหรับเรื่องของคุณเกี่ยวกับสังคมฟินแลนด์ เพื่อช่วยคุณในการปรับตัว งานสะพานเรายินดีช่วยเหลือทุกคนที่ต้องการความช่วยเหลือจากเรา 

ข่าวในรายการนี้ไม่

Line

คุณสามารถติดต่อกับผู้ร่วมงานสะพานทางLine
ที่เบอร์โทรศัพท์ 040 7265560


Saphaan Facebook

Saphaan-projekti © 2009